Välkomna!

Jag är född i Köpenhamn, Danmark 1943. 4-årig konstnärlig grundutbildning vid Goetheanum, Fria högskolan för antroposofi, Schweiz.

Från 1977 undervisning under många år i pedagogisk-terapeutisk målning på Kristofferskolan, Bromma.
1979 var jag med att grunda Kristofferseminariet, waldorflärarutbildningen i Stockholm, där jag fram till 2003 undervisade i målning, waldorfpedagogik och antroposofi. Från 1983 har jag regelbundet haft offentliga målningskurser för vuxna samt årliga konstutställningar.

Målar huvudsakligen i akryl och akvarell och har hittills haft omkring 20 separatutställningar.

Inom måleriet strävar jag efter att låta varje färgs inneboende dynamik bli medskapande på motivet. Därigenom kan både inre upplevelse och efterklangen av yttre upplevelser genom en konstnärlig process växa fram och ta form. Motivet blir ett slutresultat av skapandet.

2003 flyttade jag till Ödeshög och är där verksam som konstnär.

Jag har skrivit följande böcker: ”Årets tolv högtider”, ”Sju ledljus inom måleriet” och ”Kunskapens träd och livets källa”.

 

Klicka för att se några av mina målningar.

Klicka för att se några av mina målningar.


Peter Broström, Industrigatan 1, 59932 Ödeshög. Tfn: 0144-31464
epost: info@peterbrostrom.se